Death Note Wiki
Advertisement
Death Note Wiki
Ten artykuł to tylko zalążek.
Pomóż projektowi Death Note Wiki, rozbudowując go.

Pustka (白紙, Hakushi) jest piątym tomem mangi Death Note.

Streszczenie[]

Po aresztowaniu Misy, Light zwraca się do L'a z prośbą, by jego również zamknął w celi i poddał obserwacji, zaś wkrótce potem… zrzeka się praw do Death Note'a! Czy to kolejny element jego planu…? Co w takim razie oznacza ponowne pojawienie się Kiry…?!

Myśl autora[]

Pomyślałam sobie, że chociaż tutaj mogłoby być trochę mniej tekstu.Tsugumi Ōba

Rozdziały[]

Page 35. Pustka[]

Page 36. Ojciec i syn[]

Page 37. Ośmiu[]

Page 38. Cios[]

Page 39. Podział[]

Page 40. Współpracownicy[]

Page 41. Matsuda[]

Page 42. Raj[]

Page 43. Czerń[]

Zasady zawarte w tomie[]

 • Bóg Śmierci nie może przebywać w Świecie Ludzi bez powodu. Pobyt na ziemi dozwolony jest:
  I. Gdy Death Note Boga Śmierci znajduje się w rękach człowieka
  II. Choć wybór człowieka, któremu można przekazać Death Note, powinien odbywać się ze Świata Bogów Śmierci, można go również dokonać w Świecie Ludzi, pod warunkiem, że zajmie to nie więcej niż 82 godziny
  III. Gdy Bóg Śmierci obserwuje człowieka, którego zamierza zabić i chce go dokładniej poznać, może go nawiedzać w Świecie Ludzi, jednak nie dłużej niż przez 82 godziny.
 • Bóg Śmierci nie może przekazać notesu człowiekowi którego wiek nie przekracza 6 lat (według ludzkiego kalendarza).
 • Choć Bóg Śmierci nie może przekazać notesu osobie w wieku poniżej 6 lat, jeżeli notes zostanie upuszczony w Świecie Ludzi, należeć będzie już do tego świata, może więc zostać znaleziony przez osobę w dowolnym wieku.
 • Jeśli jako przyczynę śmierci wpisze się tylko „śmierć w wypadku”, dana osoba umrze po 6 minutach i 40 sekundach, w okolicznościach wyglądających na możliwie naturalne.
 • Nawet jeśli wpis dotyczy jednej osoby, w przypadku, gdy jej śmierć mogłaby spowodować śmierć innych ludzi, osoba ta umrze na zawał.
 • Jeśli jako przyczyna śmierci wpisana zostanie konkretna choroba oraz podany zostanie czas śmierci, musi być on wystarczający, by ta choroba mogła się rozwinąć w stopniu śmiertelnym. Jeśli podany czas jest niewystarczający, osoba ta umrze na zawał po 6 minutach i 40 sekundach od dokonania wpisu.
 • Jeśli jako przyczyna śmierci zostanie wpisana choroba bez podania jej nazwy, lecz z podaniem czasu śmierci, osoba ta umrze na wskutek choroby, na którą mogła zapaść w wyznaczonym jej czasie. Death Note pozwala jednak manipulować czasem jedynie do 23 dni naprzód (licząc według ludzkiego kalendarza). Zasada ta jest nazywana „zasadą dwudziestu trzech dni”.
 • W przypadku gdy przy „śmierci w wyniku choroby” wpisana zostanie jej nazwa, jednak nie zostanie podany czas, wówczas, nawet jeśli czas od zachorowania do zgonu na skutek tej choroby wynosi więcej niż 23 dni, „reguła 23 dni” nie zostanie zastosowana i osoba ta umrze po upłynięciu koniecznego czasu.
 • Równie z w opisanym przypadku, raz wpisane okoliczności oraz/lub przyczynę śmierci można poprawić, lecz może to nastąpić jedynie w ciągu 6 minut i 40 sekund od dokonania wpisu. W odniesieniu do powyższego przypadku nie można jednak poprawić czasu śmierci.
 • Za pomocą Death Note'a nie można zabić osób w wieku powyżej 124 lat.
 • Nie można zabić również osób, którym pozostało mniej niż 12 minut życia (według czasu ludzkiego).
 • Osoba, która dokonała wymiany oczu z Bogiem Śmierci, widzi pierwotną (niezmienioną przez znajdujące się w Świecie Ludzi Death Note'y) długość życia innych osób.
 • Imiona i nazwiska widziane za pomocą oczu Boga Śmierci wystarczą, by zabić daną osobę za pomocą notesu. Będą one widoczne nawet wówczas, gdy dana osoba nie jest nigdzie zameldowana ani zarejestrowana.
 • Ilość kartek w Death Nocie nigdy się nie kończy.

Nawigacja[]

Advertisement