Death Note Wiki
Advertisement
Death Note Wiki

FBI czyli Federal Bureau of Investigation, po polsku Federalne Biuro śledcze, lub Federalny Urząd Śledczy – agencja państwowa Stanów Zjednoczonych zajmująca się przestępstwami wykraczającymi poza granice danego stanu. Stanowi też część systemu bezpieczeństwa kraju.

Cele Organizacji[]

Ogólne[]

  • Monitorowanie i udaremnianie szkodliwej działalności służb wywiadowczych innych krajów.
  • Zapobieganie potencjalnemu czy rzeczywistemu pogwałceniu paw regulujących działalność wywiadowczą.
  • Działalność wywiadowcza.
  • Współpraca z policją i służbami porządkowymi innych państw.
  • Likwidowanie szpiegostwa.
  • Działalność śledcza.

W Death Note[]

Członkowie[]

Imię i Nazwisko Informacje
Steve Mason - dyrektor FBI, który pomaga najpierw L i Japońskiej Grupie dochodzeniowej, a po kilku latach razem z Nearem zakłada Special Provision for Kira.
Naomi Misora - agentka, która odeszła z FBI, aby wyjść za mąż. W przeszłości pracowała z L. W chwili śmierci jej narzeczonego postanowiła odkryć prawdę i przeprowadzić śledztwo na własną rękę.
Raye Penber - jeden z agentów, którzy zostali wysłani do Japonii, aby śledzić podejrzanych o bycie Kirą. Zginął, zamordowany przez Lighta. Wcześniej jednak, przymuszony, wpisał do Notesu nazwisko swojego szefa i innych agentów. Narzeczony Misory.
John McEnroe - agent FBI i członek Special Provision for Kira. Zaproponował Japońskiej Grupie Dochodzeniowej oddanie notatnika w ręce ich kraju, dla dobra śledztwa.
David Lincher - dowódca agentów wysłanych do Japonii w celu śledzenia i złapania Kiry. Gdy Raye Penber wpisał go do Notesu, wysłał wszystkim agentom dane o reszcie z nich, a następnie umarł.
Hideaki Suruga - agent FBI oddelegowany, aby odzyskać od L Notatnik. Przyłączył się do grupy L, w której skład wchodzili sam detektyw, Near i Maki Nikaidō. Przeważnie robił za przynętę, jeżdżąc samochodem L i próbując zgubić obstawę. Na końcu stwierdził, ze mimo, że L nie ma już Notesu, on i tak chce mu pomagać.
Inni W tym:
  • Inni Agenci oddelegowani do śledzenia osób, uważanych za potencjalnego Kirę,
  • Agenci współpracujący z SPK,
  • Inni Agenci.

Galeria[]

Nawigacja[]

Advertisement