FANDOM


Death Note Wiki jest encyklopedią internetową – do jej powstania niezbędne było zawiązanie się społeczności sieciowej, której celem jest tworzenie, w duchu wzajemnego poszanowania, encyklopedycznego źródła wiedzy wysokiej jakości. Z tego względu można podać kilka przykładów tego, czym Death Note Wiki nie jest.

Czym Death Note Wiki nie jest

Death Note Wiki nie jest NK czy Facebookiem

Death Note Wiki to wiki, a nie portal społecznościowy. Oznacza to, że treści artykułów są ważniejsze od użytkownika. Nie powinno się wchodzić na Death Note Wiki tylko, aby popisać z kimś lub dyskutować na forum.

Death Note Wiki nie służy do reklamy

Death Note Wiki to nie tablica reklamowa dla innych stron czy produktów. Nie mamy nic przeciwko osobom z innych wiki szukających pomocy, ale reklamy innych stron będą po prostu traktowane jako spam.

Czym nie jest społeczność Death Note Wiki

Death Note Wiki nie jest demokracją

Na Death Note Wiki nie panuje system demokratyczny ani żaden z nim powiązany. Główną metodą podejmowania decyzji powinien być konsensus, czyli porozumienie pomiędzy użytkownikami w drodze dyskusji.

Death Note Wiki nie jest biurokracją

Chociaż zasady i polityka ułatwiają funkcjonowanie i zarządzanie Death Note Wiki, nie powinny być one celem samym w sobie. W przypadku konfliktów lub problemów staraj się rozwiązać sprawę za pomocą konsensusu, a nie sztywnego trzymania się zasad.

Zobacz także: Wikipedia:Neutralny punkt widzenia.

Death Note Wiki nie jest polem bitwy

Death Note Wiki nie jest miejscem na uzewnętrznianie swoich urazów, przywlekanie konfliktów osobistych, dawanie upustu swojej nienawiści czy uprzedzeniom i obawom. Każdy użytkownik powinien współdziałać z innymi w duchu dobrego wychowania, spokojnie i na zasadzie współpracy. W żadnym wypadku nie powinno się obrażać, zastraszać czy wyzywać innego użytkownika.

Jeśli już dojdzie do konfliktu, nie dolewaj oliwy do ognia. Staraj się do rozwiązać na spokojnie w drodze dyskusji. Nie twórz, a także nie modyfikuj treści Death Note Wiki tylko po to by udowodnić komuś swoje racje.

Death Note Wiki nie jest anarchią

Death Note Wiki jest wolna i otwarta, ale ograniczeniu może podlegać i jedna i druga ta cecha, jeśli zakłócają one tworzenie encyklopedii. Death Note Wiki nie jest także żadnego rodzaju forum dla nieregulowanej wolności słowa. Fakt, że Death Note Wiki jest otwartym, samozarządzającym się projektem nie oznacza, że częścią jej celów jest badanie zdolności trwania społeczności anarchistycznych. Naszym celem jest tworzenie encyklopedii, nie testowanie granic anarchizmu.

Nawigacja

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.