Death Note Wiki
Advertisement
Death Note Wiki
Ten fragment artykułu wymaga dopracowania!
Trzeba w nim dopracować fabułę. Pomóż projektowi Death Note Wiki, i rozbuduj go. Będziemy wdzięczni za każdą pomoc.

Atak serca a właściwie Zawał mięśnia sercowego to podstawowy sposób zabijania za pomocą Notatnika Śmierci. Martwica mięśnia sercowego spowodowana jego niedokrwieniem wskutek zamknięcia tętnicy wieńcowej doprowadzającej krew do serca.

Informacje[]

W krajach europejskich choroby układu krążenia (w szczególności serca, tętnic i żył) są najczęstszą przyczyną zgonów. Z powodu schorzeń sercowo-naczyniowych, w tym zawału mięśnia sercowego, umiera dwa razy więcej osób niż z powodu chorób nowotworowych

Objawy[]

Podmiotowe (subiektywne)[]

 • bardzo silny ból w klatce piersiowej (może być znacznie osłabiony lub nawet nieobecny u osób chorych na cukrzycę), odczuwany na dużym obszarze klatki piersiowej, trwający ponad 20 minut (dłużej niż w dławicy piersiowej), stale narastający, nieustępujący po odpoczynku i po nitratach (nitrogliceryna), piekący, dławiący, rozpierający, promieniujący do szyi, żuchwy, lewej kończyny górnej, a także na brzuch i plecy.
 • panika, lęk przed śmiercią (łac. angor animi)
 • duszność zwłaszcza u osób starszych i z rozległym zawałem (duży obszar martwicy)

Przedmiotowe (obiektywne)[]

 • bladość
 • lepki pot (zimne i wilgotne powłoki skórne)
 • spadek ciśnienia tętniczego
 • tachykardia - wzrost częstości akcji serca, lub inne zaburzenia tętna
 • pobudzenie ruchowe
 • osłabienie
 • mdłości i wymioty
 • zawroty głowy lub omdlenie
 • sine zabarwienie rąk, stóp, warg
 • kołatanie serca (chory czuje, że jego serce mocno bije)
 • zmiany osłuchowe w płucach
 • temperatura do 38,5 °C

Czasem zawał prowadzi do nagłej i dramatycznie szybkiej śmierci sercowej, a zgon bywa pierwszym i ostatnim objawem choroby. Do zgonu mogą prowadzić groźne zaburzenia rytmu serca przebiegające ze znacznym przyspieszeniem jego czynności (tachyarytmie komorowe). Około 50% zejść śmiertelnych następuje w ciągu 1-2 godziny od wystąpienia objawów zawału mięśnia sercowego.

W badaniach dodatkowych[]

 • obecność markerów zawału we krwi (badanie decyzyjne przy rozpoznawaniu zawału)
 • zmiany elektrokardiograficzne
 • podwyższony poziom glukozy we krwi
 • przyspieszone opadanie krwinek (OB)
 • wzrost liczby leukocytów we krwi obwodowej (zwiększona leukocytoza)

Postacie kliniczne zawału[]

 • bólowa
 • obrzękowa (występują objawy obrzęku płuca)
 • wstrząsowa (objawy wstrząsu kardiogennego)
 • arytmiczna (zaburzenia rytmu lub przewodnictwa)
 • brzuszna (gastryczna, gdy dotyczy ściany tylnej)
 • neurologiczna (objawy niedowładu, dezorientacja i zaburzenia świadomości)
 • bezbólowa
 • bezobjawowa

Podział kliniczny zawału (ostre zespoły wieńcowe)[]

Z punktu widzenia praktycznego, obecnie ostre niedokrwienie mięśnia sercowego nazywa się ostrym zespołem wieńcowym (OZW) (ang. ACS - Acute Coronary Syndromes) i dzieli się na następujące jednostki kliniczne, gdyż implikuje to sposób postępowania leczniczego:

 • niestabilna choroba wieńcowa (ang. UA - Unstable Angina)
 • zawał mięśnia sercowego
  • bez uniesienia odcinka ST elektrokardiogramu (ang. NSTEMI - Non ST-elevation Myocardial Infarction)
  • z uniesieniem odcinka ST elektrokardiogramu - (ang. STEMI - ST-Elevation Myocardial Infarction)
 • nagły zgon sercowy.

Fabuła[]

Odniesienia[]

Ta strona zawiera treści z Wikipedii.
Oryginalny artykuł był umieszczony pod nazwą Atak serca. Lista autorów jest dostępna w serca?action=history historii strony.
Tekst z Wikipedii jest udostępniony na licencji CC-BY-SA-3.0, tej samej, co projekt Death Note Wiki.

Nawigacja[]

Advertisement