Death Note Wiki
Advertisement

Alla ovat lueteltuna kaikki Death Note -muistikirjan käyttöä koskevat säännöt, jotka shinigamit ovat paljastaneet Death Note -mangasarjan lukijoille.

How to Use It: I[]

 • Ihminen, jonka nimi kirjoitetaan tähän muistikirjaan, kuolee. (engl. The human whose name is written in this note shall die.)
 • Tällä muistikirjalla ei ole vaikutusta, ellei kirjoittaja ajattele kohteen kasvoja kirjoittaessaan nimeä. Täten sillä ei ole vaikutusta samannimisiin ihmisiin. (engl. This note will not take effect unless the writer has the person's face in their mind when writing his/her name. Therefore, people sharing the same name will not be affected.)
 • Jos kuolinsyy kirjoitetaan 40 sekunnin sisällä nimen kirjoittamisesta, se toteutuu. (engl. If the cause of death is written within the next 40 seconds of writing the person's name, it will happen.)
 • Jos kuolinsyytä ei määritetä tarkemmin, henkilö kuolee sydänkohtaukseen. (engl. If the cause of death is not specified, the person will simply die of a heart attack.)
 • Kuolinsyyn kirjoittamisen jälkeen kuoleman yksityiskohdat pitäisi kirjoittaa 6 minuutin ja 40 sekunnin sisällä. (engl. After writing the cause of death, details of the death should be written in the next 6 minutes and 40 seconds.)
How to Use It I


Nämä säännöt lukivat luvun 1 lopussa. Ne olivat myös ainoat Sidoh'n Death Notessa lukevat aidot säännöt.

How to Use It: II[]

 • Tämä muistikirja kuuluu ihmisten maailmaan siitä hetkestä, kun se koskettaa maata ihmisten maailmassa. (engl. The note shall become the property of the human world, once it touches the ground of (arrives in) the human world.)
 • Muistikirjan omistaja pystyy tunnistamaan sen entisen omistajan, eli shinigamin, hahmon ja äänen. (engl. The owner of the note can recognize the image and voice of the original owner, i.e. a god of death.)
 • Ihminen, joka käyttää tätä muistikirjaa, ei voi mennä niin taivaaseen kuin helvettiinkään. (engl. The human who uses the notebook can neither go to Heaven nor Hell.)
How to Use It II


Nämä säännöt lukivat luvun 2 lopussa.

How to Use It: III[]

 • Jos kuolinaika kirjoitetaan 40 sekunnin sisällä sydänkohtauksen kirjoittamisesta kuolinsyyksi, kuolinaikaa voidaan manipuloida. Kuolinaika voi myös olla 40 sekuntia nimen kirjoittamisesta. (engl. If the time of death is written within 40 seconds after writing the cause of death as a heart attack, the time of death can be manipulated, and the time can go into effect within 40 seconds after writing the name.)
 • Ihminen joka koskee Death Notea, pystyy tunnistamaan sen alkuperäisen omistajan, shinigamin, hahmon ja äänen, vaikkei ihminen olekaan muistikirjan omistaja. (engl. The human who touches the Death Note can recognize the image and voice of its original owner, a god of death , even if the human is not the owner of the note.)
How to Use It III


Nämä säännöt lukivat luvun 3 lopussa.

How to Use It: IV[]

 • Shinigami, Death Noten alkuperäinen omistaja, riivaa henkilöä, jolla se on hallussaan siihen päivään saakka, kun hän kuolee. (engl. The person in possession of the Death Note is possessed by a god of death, its original owner, until they die.)
 • Jos ihminen käyttää muistikirjaa, shinigami yleensä ilmestyy hänen eteensä 39 päivän kuluessa muistikirjan käyttämisestä. (engl. If a human uses the note, a god of death usually appears in front of him/her within 39 days after he/she uses the note.)
 • Periaatteessa shinigamit, Death Noten alkuperäisomistajat, eivät tee mitään, mikä auttaisi tai estäisi muistikirjaan kirjattuja kuolemia. (engl. Gods of death, the original owners of the Death Note, do not do, in principle, anything which will help or prevent the deaths in the note.)
 • Shinigamilla ei ole velvollisuutta selittää täysin muistikirjan käyttötapaa tai niitä sääntöjä, jotka koskevat sen omistavaa ihmistä. (engl. A god of death has no obligation to completely explain how to use the note or rules which will apply to the human who owns it unless asked.)
How to Use It IV


Nämä säännöt lukivat luvun 4 lopussa.

How to Use It: V[]

 • Shinigami voi pidentää elinaikaansa kirjoittamalla Death Noteen ihmisten nimiä, mutta ihminen ei voi pidentää elinaikaansa näin. (engl. A god of death can extend their own life by putting a name on their own note, but humans cannot.)
 • Henkilö voi lyhentää omaa elämäänsä käyttämällä Death Notea. (engl. A person can shorten his/her own life by using the note.)
 • Lyhentämällä jäljellä olevaa elinaikaansa puoleen, ihminen, josta tulee Death Noten omistaja, voi saada shinigamin silmät, joilla näkee ihmisen nimen ja elinajan katsomalla hänen kasvojaan. (engl. The human who becomes the owner of the Death Note can, in exchange of half his/her remaining life, get the eyeballs of the god of death which will enable him/her to see a human's name and remaining life span when looking through them.)
 • Shinigamia ei voi tappaa puukottamalla häntä sydämeen tai ampumalla häntä päähän. On kuitenkin olemassa keinoja tappaa shinigami, jotka eivät ole itse shinigamien tiedossa. (engl. A god of death cannot be killed even if stabbed in his heart with a knife or shot in the head with a gun. However, there are ways to kill a god of death, which are not generally known to the god of death.)
How to Use It V


Nämä säännöt lukivat luvun 5 lopussa.

How to Use It: VI[]

 • Kuoleman yksityiskohdat eivät toteudu, paitsi jos ne ovat mahdollisia kyseiselle ihmiselle tai jos kyseisen ihmisen voidaan olettaa toimivan niin, että ne toteutuvat. (engl. The conditions for death will not be realized unless it is physically possible for that human or it is reasonably assumed to be carried out by that human.)
 • Myöskään shinigamit eivät ole selvillä kuoleman olosuhteiden kirjosta, joten sitä on tutkittava ja otettava selvää. (engl. The specific scope of the condition for death is not known to the gods of death, either. So, you must examine and find out.)
How to Use It VI


Nämä säännöt lukivat luvun 6 lopussa.

How to Use It: VII[]

 • Yksi sivu, joka on irrotettu Death Notesta, tai jopa sivun pala, sisältää muistikirjan täydet vaikutukset. (engl. One page taken from the Death Note, or even a fragment of the page, contains the full effects of the note.)
 • Kirjoitusväline voi olla mikä tahansa (esim. kosmetiikkaa, verta tms.) kunhan sillä voi kirjoittaa suoraan muistikirjaan ja kirjoitusta pystyy lukemaan. (engl. The instrument to write with can be anything, e.g. cosmetics, blood, etc. as long as it can write directly onto the note and remains as legible letters.)
 • Edes Death Noten alkuperäisomistajat, shinigamit, eivät tiedä siitä paljon. (engl. Even the original owners of Death Note, gods of death, do not know much about the note.)
How to Use It VII


Nämä säännöt lukivat luvun 7 lopussa.

How to Use It: VIII[]

 • Kuolinsyyn ja kuoleman yksityiskohdat voi myös kirjoittaa ennen henkilön ja nimen kirjoittamista. Kun kirjoittaa nimen näiden eteen, kuolema aktivoituu. Kuoleman aktivointiin on aikaa 19 päivää ihmisten kalenterin mukaan. (engl. You may also write the cause and/or details of death prior to filling in the name of the individual. Be sure to insert the name in front of the written cause of death. You have about 19 days according to the human calendar in order to fill in a name.)
 • Jos joku muu kuin Death Noten omistaja kirjoittaa nimen tietoisena henkilön nimestä ja ulkonäöstä, vaikutus on sama kuin jos omistaja olisi kirjoittanut merkinnän. (engl. Even if you do not actually possess the Death Note, the effect will be the same if you can recognize the person and his/her name to place in the blank.)
How to Use It VIII


Nämä säännöt lukivat luvun 9 lopussa.

How to Use It: IX[]

 • Death Notella ei ole vaikutusta alle 780 päivän ikäisiin. (engl. The Death Note will not affect those under 780 days old.)
 • Jos saman henkilön kasoja muistellessaan kirjoittaa nimen neljä kertaa väärin, Death Note ei enää toimi hänen kohdallaan. (engl. The Death Note will be rendered useless if the victim's name is misspelled four times.)
How to Use It IX


Nämä säännöt lukivat luvun 13 lopussa.

How to Use It: X[]

 • "Itsemurha" on pätevä kuolinsyy. Itsemurha on kaikille mahdollinen, eikä siis ole "mahdoton ajatus". (engl. "Suicide" is a valid cause of death. Basically, all humans are thought to possess the possibility to commit suicide. It is, therefore, not something "unbelievable to think of".)
 • Jos henkilön kuolinsyy on itsemurha tai onnettomuus, se ei saa johtaa kenenkään muun kuolemaan. Jos kuolemaa johtaa muiden kuolemiin, henkilö, jonka nimi kirjoitettiin muistikirjaan, kuolee sydänkohtaukseen, jotta ulkopuolisia ei joudu vaaraan. (engl. Whether the cause of the individual's death is either a suicide or accident. If the death leads to the death of more than the intended, the person will simply die of a heart attack. This is to ensure that other lives are not influenced.)
How to Use It X


Nämä säännöt lukivat luvun 14 lopussa.

How to Use It: XI[]

 • Senkin jälkeen, kun henkilön nimi, kuolinaika ja kuoleman olosuhteet on kirjoitettu Death Noteen, kuolinaikaa ja kuoleman olosuhteita voi muuttaa niin monta kertaa kuin haluaa, kunhan se tapahtuu 6 minuutin ja 40 sekunnin sisällä. Tämä on tietenkin mahdollista vain ennen kuin uhri kuolee. (engl. Even after the individual's name, the time of death, and death condition on the Death Note were filled out, the time and condition of death can be altered as many times as you want, as long as it is changed within 6 minutes and 40 seconds from the time it was filled in. But, of course, this is only possible before the victim dies.)
 • Kun haluaa muuttaa jotain Death Noteen kirjoitettua 6 minuutin ja 40 sekunnin sisällä sen kirjoittamisesta, täytyy ensin vetää kaksi suoraa viivaa näiden merkkien yli, jotka haluaa poistaa. (engl. Whenever you want to change anything written on the Death Note within 6 minutes and 40 seconds after you wrote, you must first rule out the characters you want to erase with two straight lines.)
 • Kuten yläpuolella selviää, kuolinaikaa ja kuoleman olosuhteita voi muuttaa, mutta kun uhrin nimi on kirjoitettu, henkilön kuolemaa ei voi välttää. (engl. As you see above, the time and conditions of death can be changed, but once the victim's name has been written, the individual's death can never be avoided.)
How to Use It XI


Nämä säännöt lukivat luvun 17 lopussa.

How to Use It: XII[]

 • Jos hukkaat Death Noten tai se varastetaan sinulta, menetät sen omistajuuden, jos et saa sitä takaisin 490 päivän sisällä. (engl. If you lose the Death Note or have it stolen, you will lose its ownership unless you retrieve it within 490 days.)
 • Josol et tehnyt vaihtokaupan shinigamin silmistä, menetät niin saamasi kyvyt sekä kaikki muistosi Death Noteen liittyen, kun menetät muistikirjan omistajuuden. Et kuitenkaan saa takaisin vaihtokaupassa menettämääsi puolta jäljellä olevasta eliniästäsi. (engl. If you have traded the eye power of a god of death, you will lose the eye power as well as the memory of the Death Note, once you lose its ownership. At the same time, the remaining half of your life will not be restored.)
How to Use It XII


Nämä säännöt lukivat luvun 19 lopussa.

How to Use It: XIII[]

 • Death Noten voi lainata toiselle henkilölle ja säilyttää sen omistajuus itse. On mahdollista lainata se vielä edelleen kolmannelle henkilölle. (engl. You may lend the Death Note to another person while maintaining its ownership. Subletting it to yet another person is possible, too.)
 • Shinigami ei seuraa Death Noten lainaajaa. Shinigami pysyy aina Death Noten omistajan luona. Lainaaja ei voi myöskään tehdä vaihtokauppaa shinigamin silmistä. (engl. The borrower of the Death Note will not be followed by a god of death. The god of Death always remains with the owner of the Death Note. Also, the borrower cannot trade the eyesight of the god of death.
How to Use It XIII


Nämä säännöt lukivat luvun 21 lopussa.

How to Use It: XIV[]

 • Kun Death Noten omistaja kuolee, kun muistikirja on lainassa, sen omistajuus siirtyy lainaajalle. (engl. When the owner of the Death Note dies while the Note is being lent, its ownership will be transferred to the person who is holding it at that time.)
 • Jos Death Note varastetaan ja varas tappaa sen omistajan, omistajuus siirtyy automaattisesti varkaalle. (engl. If the Death Note is stolen and the owner is killed by the thief, its ownership will automatically be transferred to the thief.)
How to Use It XIV


Nämä säännöt lukivat luvun 23 lopussa.

How to Use It: XV[]

 • Kun sama nimi kirjoitetaan useampaan kuin kahteen Death Noteen, Death Note johon se kijoitettiin ensin, on voimassa huolimatta kuolinajasta. (engl. When the same name is written on more than two Death Notes, the note which was first filled in will take effect, regardless of the time of death.)
 • Jos sama nimi kirjoitetaan useampaan kuin kahteen Death Noteen alle 0.06 sekunnin erolla, sitä pidetään samanaikaisena. Death Notella ei ole vaikutusta eikä henkilö kuole. [Huomautus: Alkuperäisessä julkaisussa se oli 0.6 sekuntia, mutta tämä oli muutettu Death Note 13: How to Readin julkaisun aikana ja sen jälkeen.] (engl. If writing the same name on more than two Death Notes is completed within a 0.06-second difference, it is regarded as simultaneous; the Death Note will not take effect and the individual written will not die.)
How to Use It XV


Nämä säännöt lukivat luvun 25 lopussa.

How to Use It: XVI[]

 • Shinigamin pitää omistaa ainakin yksi Death Note. Sitä ei voi lainata ihmiselle, eikä ihminen saa kirjoittaa siihen. (engl. The god of death must at least own one Death Note. That Death Note must never be lent to or written on by a human.)
 • Shinigamit voivat vaihtaa Death Noteja keskenään ja kirjoittaa toistensa muistikirjoihin ilman ongelmia. (engl. Exchanging and writing on the Death Note between the gods of death is no problem.)
How to Use It XVI


Nämä säännöt lukivat luvun 26 lopussa.

How to Use It: XVII[]

 • Jos shinigami päättää käyttää Death Notea tappaakseen suosimansa henkilön tappajan, ihmisen elämä pidentyy, mutta shinigami kuolee. (engl. If the god of death decides to use the Death Note to kill the assassin of an individual he favors, the individual's life will be extended, but the god of death will die.)
 • Kuollut shinigami katoaa, mutta Death Note jää jäljelle. Yleensä Death Noten omistajus siirtyy seuraavalle sitä koskevalle shinigamille, mutta on itsestään selvää, että se palautetaan shinigamien kuninkaalle. (The dead god of death will disappear, but the Death Note will remain. The ownership of this Death Note is usually carried over to the next god of death that touches it, but it is commonsense that it is returned to the Great god of death.)
How to Use It XVII


Nämä säännöt lukivat luvun 27 lopussa.

How to Use It: XVIII[]

 • Vain koskettamalla toistensa Death Notea ihmiset, jotka omistavat Death Noten ihmisten maailmassa, voivat tunnistaa toistensa shinigamien hahmon tai äänen. (engl. Only by touching each other's Death Note can human individuals who own the Death Note in the human world recognize the appearance or voice of each other's god of death.)
 • Ihminen, jolla on shinigamin silmät, näkee ihmisen nimen ja eliniän katsomalla hänen kasvojaan. Omistaessaan Death Noten ihminen saa voiman tappaa, eikä ole enää uhri. Siitä lähtien ihminen, jolla on Death Note, ei näe toisten Death Noten omistajien tai itsensä elinikää. Mutta ihmisen ei ole tapreen nähdä muiden Death Noten omistajien tai itsensä elinikää. (engl. An individual with the eye power of a god of death can tell the name and life span of other humans by looking at that person's face. By possessing the Death Note, an individual gains the ability to kill, and stops being a victim. From this point, a person with the Death Note cannot see the life span of other Death Note owners, but they will not be able to see his/her own life span.)
 • Shinigami ei saa kertoa ihmisille näkemiensä henkilöiden nimiä tai elinikiä. Näin vältetään kaaosta ihmismaailmassa. (engl. The god of death must not tell humans the names or life spans of individuals he/she sees. This is to avoid confusion in the human world.)
How to Use It XVIII


Nämä säännöt lukivat luvun 28 lopussa.

How to Use It: XIX[]

 • Ihmisten maailmassa käytettävälle Death Notelle on välttämätöntä, että elävä shinigami pitää huolen siitä, että ihmiset käyttävät sitä ihmisten maailmassa. (engl. It is prerequisite for the Death Note used in the human world that a living god of death makes sure that the humans in the human world uses it.)
 • On aikea ajatella, että ihmiseen kiintynyt shinigami voisi kuolla, mutta jos hän kuolee, hänen ihmisten maailmaan tuomansa Death Note ei menetä voimiaan. (engl. It is very difficult to consider that a god of death who has possessed a human could die, but if he should die, the Death Note that he brought into the human world will not lose its power.)
How to Use It XIX


Nämä säännöt lukivat luvun 29 lopussa.

How to Use It: XX[]

 • Pystyäkseen näkemään ihmisten nimet ja eliniät shinigamin silmillä, omistajan täytyynähdä yli puolet henkilön kasvoista. Hänen pitää nähdä vähintään alue päälaelta nenään. Jos hän katsoo vain silmiä ja siitä alaspäin, hän ei pysty näkemään henkilön nimeä ja elinikää. Lisäksi, jos joku osa kasvoja on piilossa, kuten esimerkiksi silmät, nenä tai suu. Jos koko naama on periaatteesta näkyvissä, henkilön nimen ja eliniän voi nähdä. Ei ole vielä selvää, kuinka paljon henkilön kasvoista pitää nähdä nähdäkseen nimen ja eliniän ja tämä pitää varmentaa. (engl.In order to see the names and life spans of humans by using the eye power of the god of death, the owner must look at more than half of that person's face. When looking from top to bottom, he must look at least from the head to the nose. If he looks at only the eyes and under, he will not be able to see the person's name and life span. Also, even though some parts of the face, for example the eyes, nose or mouth are hidden, if he can basically see the whole face, he will be able to see the person's name and life span. It is still not clear how much exposure is needed to tell a person's name and life span, as this needs to be verified.)
 • Jos yllä olevat ehdot täyttyät, nimet ja eliniät voi nähdä valokuvista ja videokuvista riippumatta siitä, kuinka vanhoja ne ovat. Mutta joskus kuvan koko ja tarkkuus vaikuttavat tähän. Nimiä ja elinikiä ei myöskään voi nähdä piirretyistä kasvokuvista huolimatta siitä, kuinka realistisia ne ovat. (engl. If above conditions are met, names and life spans can be seen through photos and pictures, no matter how old they are. But this is sometimes influenced by the vividness and size. Also, names and life spans cannot be seen by face drawings, however realistic they may be.)
How to Use It XX


Nämä säännöt lukivat luvun 30 lopussa.

How to Use It: XXI[]

 • Niillä, joilla on shinigamin silmät, on yli 3.6 näkö ihmisten mittapuulla huolimatta heidän alkuperäisestä näöstään. (engl. Those with the eye power of the god of death will have the eyesight of over 3.6 in the human measurement, regardless of their original eyesight.)
How to Use It XXI


Tämä sääntö luki luvun 31 lopussa.

How to Use It: XXII[]

 • Henkilö, joka menettää Death Noten omistajuuden, menettää myös muistonsa sen käytöstä. Tämä ei tarkoita, että henkilö menettäisi kaikki muistonsa päivästä, jona sai Death Noten päivään, jona menettää sen omistajuuden. Hän menettää vain sen käyttöön liittyvät muistot. (engl. The individuals who lose the ownership of the Death Note will also lose their memory of the usage of the Death Note. This does not mean that he will lose all the memory from the day he owned it to the day he loses possession, but means he will only lose the memory involving the Death Note.)
How to Use It XXII


Tämä sääntö luki luvun 33 lopussa.

How to Use It: XXIII[]

 • Kun henkilö, joka omistaa kaksi tai useamman Death Noten, menettää yhden muistikirjan omistajuuden, hän ei enää näe sen shinigamin hahmoa tai kuule hänen ääntään. Itse shinigami lähtee, mutta kaikki siihen Death Noteen liittyvät muistot säilyvät niin kauan kuin hän omistaa vähintään yhden Death Noten. (engl. Whenever an individual with ownership of more than two Death Notes loses possession to one of the Death Notes, he will not be able to recognize that Death Note's god of death's appearance or voice anymore. The god of death himself will leave, but all the memory involving that Death Note will remain as long as he maintains ownership of at least one other Death Note.)
How to Use It XXIII


Tämä sääntö luki luvun 34 lopussa.

How to Use It: XXIV[]

 • Shinigami ei saa olla ihmisten maailmassa ilman syytä. Ehdot ihmismaalmassa ololle ovat (engl. The god of death must not stay in the human world without a particular reason. Conditions to stay in the human world are as follows):
  1. Kun shinigamin muistikirja annetaan ihmiselle. (engl. When the god of death's Death Note is handed to a human.)
  2. Periaatteessa ihminen, jolle luovuttaa muistikirjan, pitäisi etsiä shinigamien maailmasta käsin. Mutta jos se tapahtuu 82 tunnin sisällä, ihmistä oi etsiä myös ihmisten maailmasta käsin. (engl. Essentially, finding a human to pass on the Death Note should be done from the world of the gods of death, but if it is within 82 hours this may also be done in the human world.)
  3. Silloinkin, kun shinigami väijyy ihmistä tappaakseen tämän, jos se tapahtuu 82 tunnin sisällä, hän voi pysyä ihmismaailmassa. (engl. When a god of death stalks an individual with an intention to kill them, as long as it is within 82 hours of haunting them, the god of death may stay in the human world.)
How to Use It XXIV


Nämä säännöt lukivat luvun 35 lopussa.

How to Use It: XXV[]

 • Shinigami ei saa antaa muistikirjaa alle 6-vuotiaalle (ihmiskalenterin mukaan) lapselle. (engl. The god of death must not hand the Death Note directly to a child under 6 years of age based on the human calendar.)
 • Muistikirjaa ei saa antaa alle 6-vuotiaalle lapselle, mutta ihmismaailmaan pudonnut muistikirja, josta on tullut osa ihmismaailmaa, tehoaa kaikenikäisiin ihmisiin samalla tavalla. (engl. The Death Note must not be handed to a child under 6 years of age, but Death Notes that have been dropped into the human world, and are part of the human world, can be used upon humans of any age with the same effect.)
How to Use It XXV


Nämä säännöt lukivat luvun 36 lopussa.

How to Use It: XXVI[]

 • Jos vain kirjoittaa "kuolee onnettomuudessa" eikä mainitse olosuhteita. Uhri kuolee luonnollisessa onnettomuudessa 6 minuutin ja 40 sekunnin kuluttua nimen kirjoittamisesta. (engl. If you just write, die of accident” for the cause of death, the victim will die from a natural accident after 6 minutes and 40 seconds from the time of writing it.)
 • Vaikka kirjoittaisi vain yhden nimen muistikirjaan, mutta onnettomuuden seurauksena kuolisi ihmisiä, joiden nimiä ei ole kirjoitettu, uhri kuolee sydänkohtaukseen. (engl. Even though only one name is written in the Death Note, if it influences and causes other humans that are not written in it to die, the victim's cause of death will be a heart attack.)
How to Use It XXVI


Nämä säännöt lukivat luvun 38 lopussa.

How to Use It: XXVII[]

 • Jos Death Noteen kirjoittaa "kuolee sairauteen" ja määrittää sairauden ja kuolinajanm sairaudella pitää olla tarpeeksi aikaa edetä. Jos aika menee liian tiukoilla, henkilö kuolee 6 minuutin ja 40 sekunnin kuluttua kirjoittamisesta sydänkohtaukseen. (engl. If you write die of disease with a specific disease's name and the person's time of death, there must be a sufficient amount of time for the disease to progress. If the set time is too tight, the victim will die of a heart attack after 6 minutes and 40 seconds after completing the Death Note.)
 • Jos kirjoittaa "kuolee sairauteen", mutta ei määritä sairautta vaan pelkästään kuolinajan, henkilö kuolee sopivaan sairauteen. Mutta Death Note toimii ihmiskalenterin mukaan vain 23 päivän sisällä. (engl. If you write, die of disease for the cause of death, but only write a specific time of death without the actual name of disease, the human will die from an adequate disease. But the Death Note can only operate within 23 days (in the human calendar). This is called the 23 day rule.)
How to Use It XXVII


Nämä säännöt lukivat luvun 39 lopussa.

How to Use It: XXVIII[]

 • Kun kirjoittaa "kuolee sairauteen" määrittelemättä sairautta, jos sairauteen kuolemiseen kuluu kauemmin kuin 24 päivää, 23-päivän sääntö ei päde ja henkilö kuolee sairauteen sopivan ajan kuluttua. (engl. If you write die of disease like before with a specific disease's name, but without a specific time, if it takes more than 24 days for the human to die the 23 day rule will not take effect and the human will die at an adequate time depending on the disease.)
 • Myös yllämainitussa tapauksessa, jos haluaa muuttaa kuolinsyytä ja/tai kuoleman olosuhteita, se pitää tehdä 6 minuutin ja 40 sekunnin sisällä. Kuolinaikaa ei voi muuttaa, oli se sitten kuinka pian tahansa. (engl. When rewriting the cause and/or details of death it must be done within 6 minutes and 40 seconds. You cannot change the victim's time of death, however soon it may be.)
How to Use It XXVIII


Nämä säännöt lukivat luvun 40 lopussa.

How to Use It: XXIX[]

 • Ihmiskalenterin mukaan 124-vuotiaita tai sitä vanhempia ihmisiä ei voi tappaa Death Noten avulla. (engl. You cannot kill humans at the age of 124 or over with the Death Note.)
 • Death Notella ei voi tappaa ihmisiä, joilla on ihmisten yksikköinä elinaikaa jäljellä 12 minuuttia tai vähemmän. (engl. You cannot kill humans with less than 12 minutes of life left in human calculations.)
How to Use It XXIX


Nämä säännöt lukivat luvun 41 lopussa.

How to Use It: XXX[]

 • Jos on tehnyt vaihtokaupan shinigamin silmistä, voi nähdä ihmisten eliniän ihmismaailmassa. Nähtävä elinikä on se, johon ei ole vielä vaikutettu Death Noten avulla. (engl. If you have traded the eye power of a god of death, you will see a person's primary life span in the human world.)
 • Shinigamin silmillä näkee sen nimen, joka on tarpeellinen ihmisen tappamiseen. Vaikka henkilöä ei ole ekisteröity perherekisteriin, tarpeellisen nimen pystyy näkemään shinigamin silmillä. (engl. The names you will see with the eye power of a god of death are the names needed to kill that person. You will be able to see the names even if that person isn't registered in the family registration.)
How to Use It XXX


Nämä säännöt lukivat luvun 42 lopussa.

How to Use It: XXXI[]

 • Vaikka Death Noteen kirjoittaisi kuinka monta nimeä tahansa, sivut eivät koskaan lopu. (engl. The number of pages of the Death Note will never run out.)
How to Use It XXXI


Tämä sääntö luki luvun 43 lopussa.

How to Use It: XXXII[]

 • Jos joku omistaa vähintään kaksi Death Notea ja kirjoittaa yhteen niistä henkilön nimen ja toiseen kuolinajan ja kuoleman olosuhteet ajatellen koko ajan kyseisen henkilön kasvoja, henkilö kuolee kirjoitusten mukaan. Ei ole väliä, missä järjestyksessä tiedot kirjoitetaan. Kuolinajan ja kuoleman olosuhteet voi myös kirjoittaa ennen nimen kirjoittamista. (engl. If someone possesses more than one Death Note, by visualizing the victim, then writing down the name in one of the Death Notes and the cause of death in the other, it will take effect. The order however, is unimportant, if you write down the cause of death in one Death Note and afterwards, write the name in the other, it will take effect.)
 • Yllämainittu on myös mahdollista kahden eri Death Noten omistajan yhteistyönä. Heidän on vain koskettava toistensa muistikirjoja. (engl. This can also be accomplished by two Death Note owners working together. In this case, it's necessary that the two touch each other's Death Notes.)
How to Use It XXXII


Nämä säännöt lukivat luvun 44 lopussa.

How to Use It: XXXIII[]

 • Jos henkilö menettää Death Noten omistajuuden, hän ei pysty enää näkemään kyseiseen Death Noteen kiinnittyneen shinigamin hahmoa tai kuulemaan tämän ääntä. Jos muistikirjan omistaja antaa jonkun koskea muistikirjaansa, henkilö pystyy siitä lähtien näkemään kyseisen shinigamin hahmon ja kuulemaan tämän äänen. (engl. If a person loses possession of a Death Note, they will not recognize the gods of death by sight or voice any more. If however, the owner lets someone else touch his Death Note, from that time on, that person will recognize the god of death.
 • Siispä ihminen, joka ei ole muistikirjan omistaja, mutta koski muistikirjaa ja pystyy siksi näkemään shinigamin hahmon ja kuulemaan tämän äänen, pystyy siihen myös jos saa muistikirjan omistajuuden itselleen aina siihen saakka, kunnes menettää sen omistajuuden. (engl. In accordance with the above, the human who touched the Death Note and began to recognize the gods of death's image and voice, will continue to recognize it until that human actually owns the Death Note and subsequently loses possession of it.)
How to Use It XXXIII


Nämä säännöt lukivat luvun 45 lopussa.

How to Use It: XXXIV[]

 • Shinigamien maailmassa oleva shinigami ei voi tappaa ihmistä, jolla on Death Note hallussaan. (engl. The owner of the Death Note cannot be killed by a god of death who is living in the world of the gods of death.)
 • Shinigami, joka laskeutuu ihmismaailmaan päämääränään tappaa ihminen, jolla on Death Note hallussaan, ei myöskään pysty tekemään sitä. (engl. Also, a god of death who comes to the human world, in the objective to kill the owner of the Death Note, will not be able to do so.)
 • Vain shinigami, joka on luovuttanut Death Notensa jollekin ihmismaailmassa, pystyy tappamaan ihmisen, jolla on Death Note hallussaan. (engl. Only a god of death that has passed on their Death Note to a human is able to kill the owner of the Death Note.
How to Use It XXXIV


Nämä säännöt lukivat luvun 48 lopussa.

How to Use It: XXXV[]

 • Jos Death Noteen kirjoittaa vahingossa nimen väärin neljä kertaa, kyseinen ihminen ei voi kuolla Death Notea käyttämällä. Jos nimen kirjoittaa tahallaan väärin neljä kertaa, itse kirjoittaja kuolee. (engl. If a Death Note owner accidentally misspells a name four times, that person will be free from being killed by the Death Note. However, if they intentionally misspell the name four times, the Death Note owner will die.)
 • Ihminen, jonka nimi kirjoitetaan tahallaan väärin neljä kertaa, ei vapaudu kuolemasta Death Notea käyttämällä. (engl. The person whose name was misspelled four times on purpose will not be free of death by a Death Note.)
How to Use It XXXV


Nämä säännöt lukivat luvun 49 lopussa.

How to Use It: XXXVI[]

 • On olemassa uros- ja naaraspuolisia shinigameja, mutta ne eivät voi paritella ihmisten kanssa, eikä se ole sallittuakaan. Shinigamit eivät myöskään parittele keskenään. (engl. There are male and female gods of death, but it is neither permitted, nor possible for them to have sexual relations with humans. The gods of death also cannot have sex with each other.)
How to Use It XXXVI


Tämä sääntö luki luvun 52 lopussa.

How to Use It: XXXVII[]

 • Jos saa takaisin kerran omistamansa muistikirjan omistajuuden, kaikki siihen liittyvät muistot palaavat. Jos henkilö oli tekemisissä useamman kuin yhden muistikirjan kanssa, kaikkiin muistikirjoihin liittyvät muistot palaavat. (engl. When regaining ownership of the Death Note, the memories associated with the Death Note will also return. In cases where you were involved with other Death Notes as a well, memories of all the Death Notes involved will return.)
 • Vaikka muistkirjan omistajuutta ei saisikaan takaisin, muistot palaavat siksi aikaa, kun muistikirjaa koskettaa. (engl. Even without obtaining ownership, memories will return just by touching the Death Note. The whole Death Note it can not be a piece or a page.)
How to Use It XXXVII


Nämä säännöt lukivat luvun 53 lopussa.

How to Use It: XXXVIII[]

 • Kun Death Noten omistajuuden menettää, myös siihen liittyvät muistot katoavat. Muistot palaavat, jos omistajuuden saa takaisin tai vain koskee muistikirjaa. Tämä toimii kuusi kertaa yhtä muistikirjaa kohti. (engl. You will lose memory of the Death Note when losing its ownership. But you can regain this memory by either obtaining the ownership once again or by touching the Death Note. This can be done up to 6 times per Death Note. )
 • Jos kuusi kertaa ylittyy, muistot eivät palaa. Jos henkilö käyttää samaa muistikirjaa, hänen on tehtävä niin ilman edellisiä muistoja siitä. (engl. If the 6 times are exceeded, the person's memory of the Death Note will not return and they will have to use it without any previous memory of it. )
How to Use It XXXVIII


Nämä säännöt lukivat luvun 54 lopussa.

How to Use It: XXXIX[]

 • Henkilö, joka on tehnyt vaihtokaupan shinigamin silmistä, ei näe valokuvasta tai muusta vastaavasta jo kuolleen ihmisen nimeä tai elinaikaa. (engl. Humans that have traded for the eye power of a god of death cannot see the name or life span of humans who have already passed away by looking at their photos.)
How to Use It XXXIX


Tämä sääntö luki luvun 57 lopussa.

How to Use It: XL[]

 • Kun shinigami kuolee ihmisten maailmassa ja ihminen noukkii maasta shinigamin ihmisten maailmaan jälkeensä jättäneen Death Noten, muistikirjasta tulee kyseisen ihmisen omaisuutta. (engl. Whenever a god of death who had been in the human world dies the Death Note is left behind and is picked up by a human, that person becomes the owner.)
 • Mutta tässä tapauksessa vain ihminen, joka näkee shinigamin ja kuulee tämän äänen pystyy näkemään ja koskettamaan muistikirjaa. (engl. However, in this case, only human that can recognize the god of death and its voice is able to see and touch the Death Note.)
 • Se on hyvin epätodennäköistä, mutta jos shinigami noukkii muistikirjan maasta, siitä tulee kyseisen shinigamin omaisuutta. (engl. It is very unlikely, but if by any chance a god of death picks up the Death Note, that god of death becomes the owner.)

Nämä säännöt lukivat luvun 58 lopussa.

How to Use It: XLI[]

 • On tuhraa yrittää pyyhkiä nimiä Death Notesta kumilla, musteenpoistajalla, korjausnesteellä tai muulla tavalla. (engl. It is useless trying to erase names written in the Death Note with erasers or white-out.)

Tämä sääntö luki luvun 61 lopussa.

How to Use It: XLII[]

 • Death Noten käyttö ihmismaailmassa vaikuttaa joskus myös ihmisiin, joiden nimiä ei ole kirjoitettu muistikirjaan. Heidän elämänsä voi lyhentyä ja he voivat kuolla ennen alkuperäisen elinaikansa loppumista. Kuolivat he sitten miten tahansa, shinigamit voivat nähdä vain alkuperäisen eliniän. (engl. The use of the Death Note in the human world sometimes affects other humans' lives or shortens their original life span, even though their names are not actually written in the Death Note itself. In these cases, no matter the cause, the god of death sees only the original lifespan and not the shortened lifespan.)
How to Use It XLII


Tämä sääntö luki luvun 62 lopussa.

How to Use It: XLIII[]

 • Jos muistikirjasta, jonka kuuluisi olla tietyn shinigamin omaisuutta, tulee hänen tahtomattaan osan ihmismaailmaa, hän voi viipyä ihmismaailmassa saadakseen muistikirjan takaisin. (engl. If a Death Note is owned in the human world against the god of death's will, that god of death is permitted to stay in the human world in order to retrieve it.)
 • Jos siinä tapauksessa ihmisten maailmassa on muitakin muistikirjoja, ihmisille ei saa paljastaa muistikirjan olinpaikkaan tai sen omistajaa. (engl. In that case, if there are other Death Note in the human world, the gods of death are not allowed to reveal to humans that Death Note owner or its location.)
How to Use It XLIII


Nämä säännöt lukivat luvun 65 lopussa.

How to Use It: XLIV[]

 • Siinä tapauksessa, että shinigami menettää muistikirjan, joka sen pitäisi omistaa, toisen shinigamin huijaamana tai muuten, hänen on saatava siihen kiinnittynyt shinigami palauttamaan se itselleen. Jos siihen ei ole kiinnittynyt shinigamia ja se on ihmisen hallussa, shinigamin pitää koskea muistikirjaa kerran ja kiinnittyä ihmiseen, jolla se on hallussaan. Hänen on seurattava ihmistä tämän kuolemaan saakka ja otettava sitten muistikirja takaisin itselleen ennen kuin joku muu ihminen ehtii ottaa sen. Tai sitten shinigamin pitää saada ihminen, jolla on muistikirja hallussaan, palauttamaan se itselleen. (engl. f the Death Note that the god of death owns is taken away by being cheated by other gods of death and so forth, it can only be retrieved from the god of death who possesses it at the time. If there is no god of death, but a human possessing it, the only way that the god of death can retrieve it will be to first touch the Death Note and become the god of death that haunts that human. Then wait until that human dies to take it away before any other human touches it, or whenever the human shows a will to let go of it.)
How to Use It XLIV


Tämä sääntö luki luvun 66 lopussa.

How to Use It: XLV[]

 • Kun shinigami näkee vaikka vain kerran ihmisen kasvot ja saa niin tietoonsa tämän nimen ja eliniän, hän pystyy paikallistamaan kyseisen henkilön katsomalla maailmaan aukosta shinigamien valtakunnassa. (engl. As long as the god of death has at least once seen a human and knows his/her name and life-span, the god of death is capable of finding that human from a hole in the world of the gods of death.)
How to Use It XLV


Tämä sääntö luki luvun 67 lopussa.

How to Use It: XLVI[]

 • Shinigamien valtakunnassa on monia shinigameja koskevia lakeja. Lakien rikkomisessa on yhdeksän vakavuusastetta. Tasolta yksi tasolle kahdeksan ja äärimmäinen aste. Tasolta kolme ylöspäin rangaistusta seuraa aina kuolema. (engl. There are laws in the world of gods of death. If a god of death should break the law, there are 9 levels of severity starting at Level 8 and going up to Level 1 plus the Extreme Level. For severity levels above 3 the god of death will be killed after being punished.)
 • Esimerkiksi ihmisen tappaminen muuten kuin Death Noten avulla on äärimmäisen vakava rikkomus. (engl. For example, killing a human without using the Death Note is considered as the Extreme Level.)
How to Use It XLVI


Nämä säännöt lukivat luvun 70 lopussa.

How to Use It: XLVII[]

 • Kun Death Noten siirtää jollekin toiselle tai luopuu siitä, menettää siihen liittyvät muistonsa vain, jos tappoi jonkun Death Noten avulla. Jos vain omisti muistikirjan, mutta ei kirjoittanut siihen kenenkään nimeä, ei menetä muistojaan. Tässä tapauksessa ei kuitenkaan oysty enää näkemään shinigamia tai kuulemaan sen ääntä niin kuin pystyi silloin, kun omisti muistikirjan. Ihminen menettää myös vaihtokaupalla saamansa shinigamin silmät. (engl. Losing memory of the Death Note by passing on the ownership to another, or by abandoning its ownership will only occur when someone is actually killed using that Death Note. You will not lose memory of the Death Note, for example, if you merely owned it and had not written anyone's name. In this case, you will not be able to hear the voice or see the figure of the god of death any more. You will also lose the eye power of the god of death you traded with. )

Tämä sääntö luki luvun 71 lopussa.

How to Use It: XLVIII[]

 • Shinigami ei kuole unenpuutteeseen. Uni ei ole tarpeen shinigamille. Shinigamien uni on perustavasti erilaista kuin ihmisen uni. Se on vain laiskuutta. (engl. The god of death will not die from lack of sleep. Moreover, gods of death do not really need sleep. The meaning of sleep for gods of death is essentially different from humans and is merely laziness.)
 • Erityisesti shinigamilla, joka on ihmismaailmassa ja on siirtänyt muistikirjansa ihmiselle, ei ole varaa laiskotella. Shinigamin on nimittäin varmistettava ja nähtävä omin silmin muistikirjaa käyttäneen ihmisen kuolema. Nukkuminen ei kuitenkaan ole lailla kiellettyä. (engl. Especially gods of death living in the human world that have passed on their Death Note shouldn't be lazy, as they are required to see the death of the human, but it is not that they are not allowed to sleep. )

Nämä säännöt lukivat luvun 72 lopussa.

How to Use It: XLIX[]

 • Ihmismaailmassa voi olla samaan aikaan korkeintaan kuusi Death Notea. Tietenkään shinigamin itsensä omistamia muistikirjoja ei oteta lukuun. Siispä ihmismaailmassa voi olla korkeintaan kuusi shinigamia, jotka ovat antaneet muistikirjan ihmisen omistukseen. (engl. Only 6 Death Notes are allowed to exist at a time in the human world. Of course, the Death Note that the god of death owns does not count. This means only 6 gods of death that have passed on their Death Note to humans can stay in the human world.)

Tämä sääntö luki luvun 74 lopussa.

How to Use It: L[]

 • Yksi shinigami saa antaa kerralla korkeintaan kolmelle eri ihmiselle Death Noten. (engl. One god of death is allowed to pass on Death Notes to only 3 humans at a time.)
 • Shinigami voi luovuttaa enintään 6 Death Notea, esimerkiksi antamalla kolmelle ihmiselle 2 Death Notea kullekin. (engl. It is possible for a single god of death to hand out up to 6 Death Notes, for example, by handing 3 humans 2 Death Notes each.)
 • Toisin sanoen on mahdollista, että yksi ihminen voi omistaa kaikki 6 Death Notea. (engl. In other words, one human could own all 6 Death Notes.)

Nämä säännöt lukivat luvun 75 lopussa.

How to Use It: LI[]

 • Jos ihmismaailmassa sattuisi olemaan seitsemäs Death Note ja ihminen käyttäisi sitä, sillä ei olisi mitään vaikutusta. (engl. However, if a seventh Death Note is owned by a human in the human world, nothing will happen even if used.)

Tämä sääntö luki luvun 78 lopussa.

How to Use It: LII[]

 • Siinä tapauksessa, että ihmismaailmassa on yli kuusi Death Notea, niistä toimivat ensimmäiset kuusi ihmisille luovtettya muistikirjaa. (engl. In the event that there are more than 6 Death Notes in the human world, only the first 6 Death Notes that have been delivered to humans will have effect.)
 • Seitsemännellä muistikirjalla ei ole vaikutusta kunnes yksi kappale palaa tai tuhoutuu muuten ja menettää tehonsa, tai shinigami ottaa sen omistukseensa ja palaa sen kanssa shinigamien valtakuntaan. (engl. The seventh Death Note will not become active until one of the other 6 Death Notes are burned up, or a god of death takes one of them back to the world of the gods of death.)

Nämä säännöt lukivat luvun 79 lopussa.

How to Use It: LIII[]

 • Death Notella ei ole vaikutusta, jos yhden nimen jakaa useammalle sivulle. (engl. The Death Note will not take effect if you write a specific victims name using several different pages.)
 • Mutta yhden lehden etu- ja takapuolta pidetään yhtenä sivuna. Jos esimerkiksi kirjoittaa henkilön sukunimen lehden etupuolelle ja etunimen takapuolelle, Death Note toimii. (engl. But the front and back of a page is considered as one page. For example, the Death Note will still take effect if you write the victim's surname on the front page and given name on the back.)

Nämä säännöt lukivat luvun 80 lopussa.

How to Use It: LIV[]

 • Jotta Death Note toimisi, uhrin nimi on kirjoitettava kokonaan samalle sivulle, mutta kuolinsyyn ja kuoleman olosuhteet voi kirjoittaa muille sivuille, kun vain pitää uhrin nimen mielessä niitä kirjoittaessaan. (engl. In order to make the Death Note take effect, the victim's name must be written on the same page, but the cause of death and situation around the death can be described in other pages of Death Note. This will work as long as the person that writes in the Death Note keeps the specific victims name in mind when writing the cause and situation of death.)

Tämä sääntö luki luvun 81 lopussa.

How to Use It: LV[]

 • Jos kuolinsyy ja kuoleman olosuhteet kirjoitetaan ennen nimen kirjoittamista, nimiä voi kirjoittaa kuinka monta hyvänsä, kunhan ne kirjoitetaan 40 sekunnin sisällä, eikä kuolinsyy ja kuoleman olosuhteet ole mahdottomia. (engl. In occasions where the cause and situation of death is written before the victim's name, multiple names can be written as long as they are written within 40 seconds and the causes and situations of death are not impossible to occur.)
 • Jos joukossa on henkilöitä, joille kuolinsyy on mahdollinen, mutta olosuhteet mahdottomat, ainoastaan kuolinsyy pitää. Jos joukossa on henkilöitä, joille sekä kuolinsyy, että olosuhteet ovat mahdottomat, kyseiset henkilöt kuolevat sydänkohtaukseen. (engl. In the occasion where the cause of death is possible but the situation is not, only the cause of death will take effect for that victim. If both the cause and the situation are impossible, that victim will die of heart attack.)

Nämä säännöt lukivat luvun 82 lopussa.

How to Use It: LVI[]

 • Jos kirjoittaa useita nimi äja sitten kuolinsyyn 40 sekunnin sisällä nimen kirjoittamisesta, kaikki, joiden nimet on kirjoitettu, kuolevat siihen yhteen kuolinsyyhyn. (engl. When you write multiple names in the Death Note and then write down even one cause of death within 40 human seconds from writing the first victims name, the cause will take effect for all the written names.)
 • Jos kirjoittaa kuoleman olosuhteet 6 minuutin ja 40 sekunnin sisällä kuolinsyyn kirjoittamisesta, vain ne, joille se on mahdollista, kuolevat määritellyissä olosuhteissa. Muihin pätee ainoastaan kuolinsyy. (engl. Also, after writing the cause of death, even if the situation of death is written within 6 minutes and 40 seconds in the human world, the situation will only occur to the victims whom it is possible. For those where the situation is not possible, only the cause of death will occur.)

Nämä säännöt lukivat luvun 84 lopussa.

How to Use It: LVII[]

 • Death Noten avulla ei voi pidentää elämää asettamalla kuoleman pidemmän ajan päähän kuin sen alkuperäiseen ajankohtaan. Jos kuolinajan asettaa pidemmälle kuin alkuperäinen elinikä kestää, ihminen kuolee varmasti ennen asetettua aikaa. (engl. In the Death Note, you cannot set the death date longer than the victim's original life span. Even if the victim's death is set in the Death Note beyond his/her original life span, the victim will die before the set time.)

Tämä sääntö luki luvun 86 lopussa.

How to Use It: LVIII[]

 • Manipuloimalla ihmisen kuolemaa, voi samalla pidentää jonkun toisen hänen kanssaan tekemisissä olevan ihmisen elinikää. (engl. By manipulating the death of a human that has influence over another human's life, that human's original life span can sometimes be lengthened.)
 • Jos shinigami manipuloi jonkun kuolemaa yllämainituissa tarkoituksessa, hän kuolee, mutta jos ihminen tekee saman, hän ei kuole. (engl. If a god of death intentionally does the above manipulation to effectively lengthen a human's life span, the god of death will die, but even if a human does the same, the human will not die.)

Nämä säännöt lukivat luvun 87 lopussa.

How to Use It: LIX[]

 • On myös ihmisiä, joiden alkuperäistä elinaikaa ihmismaailmassa jonkun tappaminen Death Noten avulla pidentää epäsuorasti ilman varsinaista aikomusta pidentää kyseisen henkilön elinaikaa. (engl. A human death caused by Death Note will indirectly lengthen some other human's original life even without a specific intention to lengthen a particular person's original life span in the human world.)

Tämä sääntö luki luvun 88 lopussa.

How to Use It: LX[]

 • Kun shinigami on tuonut Death Noten ihmismaailmaan ja luovuttanut sen omistajuuden ihmiselle, hän saa tappaa kyseisen ihmisen omalla Death Notellaan, jos ei esimerkiksi pidä tästä. (engl. After a god of death has brought the Death Note to the human world and given its ownership to a human, that god of death has the right to kill the human using his/her own Death Note for reasons such as disliking the owner.)

Tämä sääntö luki luvun 89 lopussa.

How to Use It: LXI[]

 • Vaikka uusi nimi, kuolinsyy tai kuoleman olosuhteet kirjoitettaisiin muistikirjaan kirjoitetun nimen, kuolinsyyn tai kuoleman olosuhteiden päälle, niillä ei ole mitään vaikutusta jo aikaisemmin kirjoitettuun kuolemaan, kuolinsyyhyn tai kuoleman olosuhteisiin. Sama pätee myös lyijykynäkirjoituksen pyyhkimiseen tai musteen peittämiseen muutosten tekemiseksi. (engl. Even if a new victim's name, cause of death, or situation of death is written on top of the originally written name, cause of death or situation of death, there will be no effect on the original victim's death. The same thing will also apply to erasing what was written with a pencil, or whitening out what was written with a pen, in attempt to rewrite it.)

Tämä sääntö luki luvun 90 lopussa.

How to Use It: LXII[]

 • Kun Death Noteen on kerran kirjoitettu nimi, kuolinsyy ja kuoleman olosuhteet, ne toteutuvat, vaikka muistikirja tai osa, johon kuoleman yksityiskohdat on kirjoitettu, esimerkiksi poltetaan tai tuhotaan muuten ennen määriteltyä kuolinhetkeä. Kuolema siis tapahtuu kaikesta huolimatta niin kuin se on muistikirjaan kirjoitettu. (engl. Once the victim's name, cause of death and situation of death have been written down in the Death Note, this death will still take place even if that Death Note or the part of the note in which it has been written is destroyed, for example, burned into ashes, before the stated time of death.)
 • Siinä tapauksessa, että muistikirjaan on kirjoitettu nimi ja kuolinsyytä ollaan juuri kirjoittamassa, kun muistikirja tuhoutuu esimerkiksi palamalla, uhri kuolee sydänkohtaukseen 40 sekunnin kuluttua nimen kirjoittamisesta. (engl. If the victim's name has been written and then the Death Note is destroyed in the middle of writing the cause of death, the victim will be killed by heart attack in 40 seconds after writing the name.)
 • Jos muistikirja esimerkiksi palaa, kun siihen on jo kirjoitettu nimi ja kuolinsyy ja kuoleman olosuhteita ollaan kirjoittamassa, uhri kuolee 6 minuutin ja 40 sekunnin kuluttua kirjoitettuun kuolinsyyhyn, jos se on mahdollista. Jos on mahdoton siinä ajassa, uhri kuolee sydänkohtaukseen. (engl. If the victim's name and cause of death have been written and the middle of writing the situation of death, then the victim will be killed within 6 minutes and 40 seconds via the stated cause of death if the cause is possible within that period of time, but otherwise, the victim will die by heart attack.)

Nämä säännöt lukivat luvun 91 lopussa.

How to Use It: LXIII[]

 • Kukaan ihminen ei pysty erottamaan, onko jollain ihmisellä shinigamin silmät vai ei millään lääketieteellisellä tai tieteellisellä keinolla. Shinigamitkaan eivät tiedä sitä, lukuun ottamatta juuri sitä shinigamia, jonka kanssa ihminen teki vaihtokaupan silmistä. (engl. No matter what medical or scientific method may be employed, it is impossible for humans to distinguish whether or not the human has the eye of power of a god of death. Even gods of death cannot distinguish this fact, except for the very god of death that traded his/her eye power with that human.)

Tämä sääntö luki luvun 94 lopussa.

How to Use It: LXIV[]

 • Death Noten ihmismaailman tuonut shinigamin voi palata shinigamien valtakuntaan seuraavissa tapauksissa. (engl. The following situations are the cases where a god of death that has brought the Death Note into the human world is allowed to return to the world of gods of death):
  1. Kun shinigami on todistanut muistikirjan ensimmäisen omistajan kirjoitettuaan tämän nimen omaan muistikirjaansa. (engl. When the god of death has seen the end of the first owner of the Death Note brought into the human world and has written that human's name on his/her own Death Note.)
  2. Kun ihmismaailmaan tuotu muistikirja esimerkiksi poltetaan niin ettei ihminen voi käyttää sitä enää. (engl. When the Death Note which has been brought in is destroyed, like burned, and cannot be used by humans anymore.)
  3. Kun kukaan ei omista muistikirjaa eikä kenenkään ole tarpeen olla kiinnittynyt. (engl. If nobody claims the ownership of the Death Note, and it is unnecessary to haunt anyone.)
  4. Kun muistikirjaan kiinnittynyt shinigami vaihtuu syystä tai toisesta toiseksi. (engl. If, for any reason, the god of death possessing the Death Note has been replaced by another god of death.)
  5. Kun shinigami ei tiedä, missä muistikirja on, kuka sen omistaa tai missä omistaja on, hän voi selvittää sen katsomalla aukosta shinigamien valtakunnassa. (engl. When the god of death loses track of the Death Note which he/she possesses, cannot identify which human is owning the Death Note, or cannot locate where the owner is, and therefore needs to find such information through the hole in the world of gods of death.)
 • Myös tapauksissa 2, 3 ja 4 shinigami on velvollinen varmistamaan muistikirjan ensimmäisen omistajan kuoleman ja kirjoittamaan hänen nimensä omaan muistikirjaansa, vaikka shinigami itse olisikin shinigamien valtakunnassa. (engl.Even in the situations 2, 3, and 4 above, gods of death are obliged to confirm the death of the first owner and write down that humans name in his/her Death Note even when he/she is in the world of gods of death.)

Nämä säännöt lukivat luvun 96 lopussa.

How to Use It: LXV[]

 • Shinigamien valtakunnassa on joitakin kappaleita kirjoja, joita ihmismaailman termeillä voitaisiin kutsua DeathNoten käyttöoppaiksi, mutta niitä ei saa luovuttaa ihmisille. (engl. In the world of gods of death there are a few copies of what humans may call user guidebook for using the Death Note in the human world. However, the guidebook is not allowed to be delivered to humans.)
 • Shinigami voi kuitenkin lukea itse opaskirjaa ja kertoa sen sisällösä ihmiselle, oli sisältö sitten millaista hyvänsä. (engl. It is perfectly okay for gods of death to read the guidebook for him/herself and teach humans about its contents, no matter what the content may include)

Nämä säännöt lukivat luvun 97 lopussa.

How to Use It: LXVI[]

 • On olemassa joitain Death Noteja, joissa on valkoinen tai punainen etukansi, mutta värillä ei ole vaikutusta muistikirjojen käyttöön tai tehoon. Ne toimivat ihan samalla tavalla kuin mustakantiset Death Notet. (engl. Some limited number of Death Notes have white or red front covers, but they would make no difference in their effects, as compared with the black cover Death Notes.)

Tämä sääntö luki luvun 98 lopussa.

Muut[]

 • Kaikki ihmiset kuolevat joskus. (engl. All humans, without exception, will eventually die.)
 • Kuoleman jälkeen he katoavat tyhjyyteen. (engl. After they die, the place they go to is MU (nothingness).)
 • Kuolleet eivät voi herätä takaisin henkiin. (engl. Once dead, they can never come back to life.)

Kaksi ensimmäistä sääntöä lukivat luvun 107 ja viimeinen sääntö luvun 108 lopussa.

Advertisement